HUOM! Nyt voit tilata WellO2-laitteen jopa 24kk maksuajalla täysin ilman korkoa tai muita kuluja. Voit tilata myös soittamalla 010 583 7966 (ark.9-18). HUOM! Nyt voit tilata WellO2-laitteen jopa 24kk maksuajalla täysin ilman korkoa tai muita kuluja. Voit tilata myös soittamalla 010 583 7966 (ark.9-18).
Etusivu / Blogi ja uutiset / Merkatut: Tutkimus
Lajittele tägin perusteella:

Artikkeleita tägätty "Tutkimus"

Vastustetulla hengitysharjoittelulla lisää suorituskykyä arkeen

Vastustetulla hengitysharjoittelulla lisää suorituskykyä arkeen

Vastapaineellista höyryhengityslaitetta, WellO2, valmistava suomalainen terveysteknologiayritys Hapella Oy aloittaa tekemään tutkimusta yhdessä Jyväskylän yliopiston, kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa. Tutkimuksessa tutkitaan WellO2-laitteella toteutetun vastustetun hengitysharjoittelun vaikutuksista keuhkojen toimintaan, suorituskykyyn sekä muihin fysiologisiin muuttujiin kestävyysurheilijoilla. 

Mitä vastustetulla hengitysharjoittelulla tarkoitetaan?

Vastustetulla hengitysharjoittelulla tarkoitetaan harjoittelua, jossa hengityslihasten työtä lisätään käyttämällä ulkoista vastusta. Vastuksia on erilaisia, mutta useimmiten käytetään vastapaineella toimivaa vastusta, joka tekee hengittämisestä kuormittavampaa. Vastustetulla hengitysharjoittelulla voidaan tehokkaasti ja kohdennetusti vahvistaa hengityslihaksia.

Mitä hengityslihaksille tapahtuu fyysisen rasituksen seurauksena?

Samalla tavalla kuin muutkin lihakset, väsyvät myös hengityslihakset tehdessään kovasti töitä. Vasta viime vuosina on havaittu, että tämä hengityslihasten väsyminen fyysisessä rasituksessa rajoittaa fyysistä suorituskykyä. Uusimpien tutkimuksien mukaan oikein toteutetulla hengitysharjoittelulla voidaan pienentää hengityslihasten väsymistä ja sen fyysistä suorituskykyä rajoittavaa vaikutusta.

Kuinka hengityslihaksia tulisi harjoittaa?

Hengityslihakset eroavat muista luurankolihaksista huomattavasti siinä mielessä, että ne ovat aktiivisina koko elämän ajan. Kuitenkin niiden harjoittamiseen pätevät samanlaiset periaatteet kuin muidenkin luurankolihasten harjoittamiseen. Harjoitteluärsykkeen tulee olla riittävän suuri kehityksen aikaansaamiseksi, mutta myös palautumista tarvitaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin hyöty harjoittelusta saadaan, kun vastus on kohtalainen ja toistojen määrä harjoituskerrassa on noin 30. Mahdollisuuksien mukaan vastustettu sisäänhengitys tulee aloittaa aina täysin tyhjäksi puhalletuista keuhkoista, jolloin sisäänhengityslihaksia saadaan harjoitettua koko lihaspituudelta. Viikossa tulisi harjoitella useamman kerran kehityksen aikaansaamiseksi, mutta saavutettua hyötyä voidaan ylläpitää melko vähäisellä harjoittelulla.  

Millaisia tuloksia vastustetulla hengitysharjoittelulla voidaan saavuttaa?

Vahvempien hengityslihasten ansiosta vastustettu hengitysharjoittelu parantaa mm. kestävyyssuorituskykyä, hengityksen taloudellisuutta, vähentää sykettä kuormituksessa, vähentää kuormittuneisuuden tunnetta, lisää verenkiertoa raajoissa sekä tietenkin ehkäisee hengityslihasten väsymistä. Vastushengitysharjoittelututkimuksissa positiivisia tuloksia on saatu kuntoilijoilla ja urheilijoilla, miehillä ja naisilla sekä nuorilla ja vanhoilla. Useimmiten kuntoilijoilla nähdyt parannukset ovat suurempia kuin urheilijoilla heidän suuremman kehityspotentiaaliansa vuoksi.

 

Lähteet:

Cavalcante Silva, R. L., Hall, E. & Maior, A. S. 2019. Inspiratory muscle training improves performance of a repeated sprints ability test in professional soccer players. Journal of Bodywork and Movement Therapies 23 (3), 452-455. doi:S1360-8592(19)30070-1 [pii].

Faghy, M. A. & Brown, P. I. 2016. Training the inspiratory muscles improves running performance when carrying a 25 kg thoracic load in a backpack. European Journal of Sport Science 16 (5), 585-594. doi:10.1080/17461391.2015.1071878 [doi].

Hartz, C. S., Sindorf, M. A. G., Lopes, C. R., Batista, J. & Moreno, M. A. 2018. Effect of inspiratory muscle training on performance of handball athletes. Journal of Human Kinetics 63, 43-51. doi:10.2478/hukin-2018-0005 [doi].

Karsten, M., Ribeiro, G. S., Esquivel, M. S. & Matte, D. L. 2018. The effects of inspiratory muscle training with linear workload devices on the sports performance and cardiopulmonary function of athletes: A systematic review and meta-analysis. Physical Therapy in Sport : Official Journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 34, 92-104. doi:S1466-853X(18)30165-2 [pii].

Rodrigues, G. D., Gurgel, J. L., Goncalves, T. R. & da Silva Soares, P P. 2018. Inspiratory muscle training improves physical performance and cardiac autonomic modulation in older women. European Journal of Applied Physiology 118 (6), 1143-1152. doi:10.1007/s00421-018-3844-9 [doi].

Tiller, N. B., Turner, L. A. & Taylor, B. J. 2019. Pulmonary and respiratory muscle function in response to 10 marathons in 10 days. European Journal of Applied Physiology 119 (2), 509-518. doi:10.1007/s00421-018-4037-2 [doi].

Pilottitutkimus: Vastapaineellinen höyryhengittäminen helpottaa äänioireita

Pilottitutkimus: Vastapaineellinen höyryhengittäminen helpottaa äänioireita

Oulun yliopiston pilottitutkimuksen mukaan vastapaineellinen höyryhengitysharjoittelu WellO2-laitteella voi parantaa puhe- ja lauluääntä. Leena Rantalan ja Kerttu Huttusen Oulun yliopistossa tekemästä pilottitutkimuksesta julkaistiin vertaisarvioitu artikkeli alan arvostetuimmassa lääketieteen julkaisussa Journal of Voicessa.


Uusia pilottitutkimuksia keuhkoauhtaumapotilaille
Tampereen yliopiston Tutkimuseettisen neuvottelukunta on myös äskettäin antanut puoltavan lausunnon pilottitutkimushankkeelle, jossa mitataan WellO2-laitteen vastapaineellisen höyryhengittämisen vaikutuksia keuhkoahtauma- ja astmapotilaiden hoidossa. Lisäksi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on käynnistämässä omaa WellO2-tutkimustaan.

Vastapainehengittämisen ja höyryhengittämisen myönteisistä terveysvaikutuksista on jo pitkään ollut tieteellisiä tutkimushavaintoja. Nämä kaksi toimintoa yhdistävä laite WellO2 on ollut markkinoilla vasta vuodesta 2016, joten nyt käynnissä olevat tieteelliset tutkimukset ovat ensimmäisiä tämän laitteen vaikutuksia kliinisesti mittaavia tutkimushankkeita.

 

Ääniammattilaiset ovat saaneet apua

Lukuisat ääniammattilaiset jo käyttävät vastapaineellista höyryhengistyslaitetta helpottamaan arkeaan. Kansainvälisesti tunnetuin WellO2-käyttäjä lienee Uriah Heep -orkesterin laulaja Bernie Shaw (ks. Youtube-linkki alla).Oulun yliopiston pilottitutkimuksessa tavoitteena oli selvittää WellO2-laiteen avulla suoritetun neljä viikkoa jatkuneen päivittäisen hengitysharjoituksen vaikutuksia koeryhmän ääniongelmiin. Kuusi tupakoimatonta naista, keski-iältään 49-vuotiasta, ääniongelmista kärsivää naista harjoitteli kuukauden ajan hengittämällä vastapaineellista höyryä. Puhenäytteet arvioitiin kuulonvaraisesti soveltaen GRBAS-arviointijärjestelmää (Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Atrain scale eli äänihäiriön aste, karheus, vuotavuus, heikkous ja kireys). Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin havaitut ääniongelmat, koehenkilöiden tuntemukset hengittämisestä ja äänenmuodostamisesta (fonaatio).

Osallistujat: Hengittäminen oli merkittävästi helpompaa
Pilottiin osallistuneiden ääniominaisuudet paranivat merkittävästi. Objektivisen äänihäiriöriskin seulontaan soveltuvan akustisen äänentutkimusmenetelmän yleisarvion (AVQI) ja joidenkin sen alamittareiden tulokset paranivat merkittävästi. Näitä ominaisuuksia olivat ääniaallon amplitudin eli intensiteetin perturbaatiota mittaava shimmer ja signaali-kohinasuhde (harmonic-to-noise ratio) sekä äänestä havainnoitavat karheus, heikkous ja kireys.

Sen sijaan koehenkilöiden äänenkorkeudet eivät muuttuneet tutkimuksen aikana. Pilottitutkimukseen osallistuneiden itsensä kertoman mukaan laiteharjoittelun jälkeen hengittäminen oli merkittävästi helpompaa, vaikka spirometrillä tehdyissä hengitysmittauksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia.

Pilottitutkimuksen mukaan WellO2-laitteella harjoittelu voi parantaa äänenlaatua. Havainnot tulee kuitenkin varmentaa pilottiryhmää laajemman koehenkilöjoukon kliinisessä tutkimuksessa.


WellO2:n kansainvälinen jakelu kasvaa
Patentoitu WellO2 on kuopiolaisen Hapella Oy:n kehittämä vastapaineellinen höyryhengityslaite. Vuodesta 2016 markkinoilla ollut WellO2 ei ole rekisteröity lääketieteellinen laite. Apteekeissa ja elektroniikkakaupoissa saatavana olevaa WellO2-laitetta on Suomessa myyty 35 000 kappaletta. Ruotsissa sitä saa Hapellan oman verkkokaupan lisäksi Gigantin sisarliikkeestä Elgigantenista, Norjassa Elkjøpistä. WellO2 on myös saatavissa laitteen omasta verkkokaupasta, sekä muiden muassa Saksan ja Italian Amazonista.


Lisätietoja:
Why respiratory training is important - interview with professor Sovijärvi (podcast)
https://soundcloud.com/wello2podcast/why-respiratory-training-is-important-interview-with-professor-sovijarvi
Yhteystiedot:

Tuomas Mattelmäki CEO, Hapella Oy

Tuomas.mattelmaki@wello2.com

+358 400 640403


Linkit ja viitteet

Effects of Humidification of the Vocal Tract and Respiratory Muscle Training in Women With Voice Symptoms—A Pilot study; Huttunen, K. and Rantala, L., Journal of Voice 2019 (in press).
https://www.jvoice.org/article/S0892-1997(19)30212-7/abstract
University of Oulu repository
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfi-fe2019090526947
U
riah Heepin laulaja Bernie Shaw WellO2:n käyttämisestä
https://youtu.be/G3tyvI408ho

Muita lääketieteellisiä
lähteitä vastapainehengittämisestä ja höyryhengittämisestä

  1. Tyrrell D., et al. Local hyperthermia benefits natural and experimental common colds. 1989, 298:1280-3
  2. Conti C., et al. Antiviral effect of hyperthermic treatment in rhinovirus infection. Antimicrob Agents Chemother, 1999;43(4):822-9.
  3. Sebastian L., et al. The effect of local hyperthermia on allergen-induced nasal congestion and mediator release. J Allergy Clin Immunol 1993, 92:850-6.
  4. Desrosiers M. et al. Treatment with hot, humid air reduces the nasal response to allergen challenge. J Allergy Clin Immunol 1997, 99:77-86.
  5. Foxman et al. Temperature-dependent innate defence against the common cold virus limits viral replication at warm temperature in mouse airway cells. PNAS, 2015, vol 112, no: 3.
  6. Jing J.C. et al. Scientific REPORTS | 7: 8522 | DOI:10.1038/s41598-017-08968-x. Visualization and Detection of Ciliary Beating Pattern and Frequency in the Upper Airway using Phase Resolved Doppler Optical Coherence Tomography 2017.
  7. Vora S.U. et. al. Effect of Steam Inhalation on Mucociliary Activity in Patients of Chronic Pulmonary Disease. Indian J Chest Dis Allied Sci, 1993, 35 (1), 31-4 Jan-Mar.
  8. Pick HJ., et al. P25 Inspiratory muscle training (IMT) for adults discharged from hospital with community acquired pneumonia (CAP) – a feasibility study. Thorax, 2018, Vol. 73, Issue Suppl 4.
  9. Björkqvist M., et al. Bottle-blowing in Hospital-treated Patients with Community-acquired Pneumonia. J Scand Inf. Dis. 1997, 29/1.