WellO2-laitteella tehdyt tutkimukset. 

WellO2 oma ensimmäinen tutkimus: Vastapaine ja höyryhengityksen vaikutukset keuhkojen toimintaan ja hengitysoireisiin astmaa sairastavilla potilailla. Päätutkija: Ilpo Kuronen ja Anssi Sovijärvi (2022). Tutkimus luettavissa tästä linkistä: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cpf.12856

Tutkimuksen abstrakti: Effects of counterpressure breathing with steam inhalation on lung function in stable asthma

WellO2-laitteella tehtävät käynnissä olevat tutkimukset. 

Oulun yliopisto (potilaita myös TAYS ja HUS alueelta): Hengitysteiden kostutuksen ja hengityslihasten harjoittamisen vaikutus ääneen naisilla, joilla äänihäiriöitä. Tutkimus on kirjoitusvaiheessa. Esitutkimuksesta julkaisu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31416750/ Päätutkija: Kerttu Huttunen

Jyväskylä yliopisto ja KIHU: Vastustetun hengitysharjoittelun vaikutus kestävyyskuntoilijan hengitysmuuttujiin ja suorituskykyyn. Odottaa julkaisua. Päätutkija: Maarit Valtonen ja Johanna Ihalainen (2021)

Jyväskylän yliopisto: Hengityslihasten maksimaalisen voimantuoton mittaaminen WellO2- rhm suukappaleella, sekä WellO2 mittaavan suukappaleen validointi olemassa oleviin hengitysmittareihin. Julkaistaan ERS 4 ja 5.9.2022 Päätutkija: Herkko Ryynänen (2022) https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79246

Jyväskylän yliopisto: Vastustetun sisäänhengitysharjoittelun vaikutus hengityslihasten voimantuottoon, kestävyyssuorituskykyyn ja koettuun rasitukseen submaksimaalisessa polkupyöräergometrikuormituksessa sekä hengitysharjoitellessa kestävyysharjoitelleilla miehillä. Päatutkija Wenning, Joel (2021) Linkki: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76638

Jyväskylän yliopisto: Vastustetun sisäänhengitysharjoittelun vaikutus hengityslihasten voimantuottoon sekä aerobiseen suorituskykyyn terveillä aktiiviliikkujilla: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Päätutkija Mäkelä Tino (2022) Linkki: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82199

Turun yliopisto sekä TYKS unitutkimuskeskus: Ylähengitysteiden lihasten voimaharjoittelun vaikutus uniapneaan WellO2 hengitysharjoituslaitetta käyttäen. Käynnistetty toukokuu 2022. Päätutkija: Ulla Anttalainen

Täältä näet kaikki tutkimukset, joissa WellO2 on ollut mukana:

https://scholar.google.com/scholar?q=wello2&hl=en&as_sdt=0,5