WellO2-laitteella tehtävät käynnissä olevat tutkimukset. 

Oulun yliopisto: Hengitysteiden kostutuksen ja hengityslihasten harjoittamisen vaikutus ääneen naisilla, joilla äänihäiriöitä. Tutkimus on kirjoitusvaiheessa. Esitutkimuksesta julkaisu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31416750/

 

Lääkäriasema Johanneksen klinikka, Tampere: Vastapaine ja höyryhengityksen vaikutukset keuhkojen toimintaan ja hengitysoireisiin astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla. Tutkimus päättyy helmikuussa 2022.

 

Jyväskylä yliopisto ja KIHU: Vastustetun hengitysharjoittelun vaikutus kestävyyskuntoilijan hengitysmuuttujiin ja suorituskykyyn. Kirjoitusvaiheessa.

 

Jyväskylä yliopisto ja KIHU: Vastustetun sisäänhengitysharjoittelun vaikutus hengityslihasten voimantuottoon, kestävyyssuorituskykyyn ja koettuun rasitukseen submaksimaalisessa polkupyöräergometrikuormituksessa sekä hengitysharjoitellessa kestävyysharjoitelleilla miehillä. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76638

 

Jyväskylä yliopisto ja KIHU: Hengityslihasten maksimaalisen voimantuoton mittaaminen WellO2-RHM-suukappaleella : Pilottitutkimus. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79246

 

Ylähengitysteiden lihasten voimaharjoituksen vaikutus uniapneaan WellO2-hengitysharjoituslaitetta käyttäen. Alkaa 2022.