Täältä löydät valmistuneet sekä käynnissä olevat tutkimukset, joissa WellO2-hengitysharjoituslaite on mukana.

Valmistuneet tutkimukset

Kuronen, I., Heinijoki, J. & Sovijärvi, A. (2023) Effects of Low Workload Respiratory Training With Steam Inhalation on Lung Function in Stable Asthma: a controlled clinical study. Clinical Physiology and Functional Imaging, 44, 100–111. https://doi.org/10.1111/cpf.12856


Wenning, J. (2021) Vastustetun sisäänhengitysharjoittelun vaikutus hengityslihasten voimantuottoon, kestävyyssuorituskykyyn ja koettuun rasitukseen submaksimaalisessa polkupyöräergometrikuormituksessa sekä hengitysharjoitellessa kestävyysharjoitelleilla miehillä. Jyväskylän yliopisto.


Huttunen, K. & Rantala, L. (2021) Effects of Humidification of The Vocal Tract and Respiratory Muscle Training in Women With Voice Symptoms – A Pilot Study. Oulun yliopisto. Odottaa julkaisua.


Ihalainen, J.& Valtonen, M. (2021) Vastustetun hengitysharjoittelun vaikutus kestävyyskuntoilijan hengitysmuuttujiin ja suorituskykyyn. Jyväskylän yliopisto. Odottaa julkaisua.


Ryynänen, H. (2022) Hengityslihasten maksimaalisen voimantuoton mittaaminen WellO2-RHM-suukappaleella, sekä WellO2 mittaavan suukappaleen validointi olemassa oleviin hengitysmittareihin. Jyväskylän yliopisto. Odottaa julkaisua.


Mäkelä, T. (2022) Vastustetun sisäänhengitysharjoittelun vaikutus hengityslihasten voimantuottoon sekä aerobiseen suorituskykyyn terveillä aktiiviliikkujilla: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Jyväskylän yliopisto. Odottaa julkaisua.

Käynnissä olevat tutkimukset

 

Anttalainen, U. & Saaresranta, T. Ylähengitysteiden lihasten voimaharjoittelun vaikutus uniapneaan WellO2 hengitysharjoituslaitetta käyttäen. Turun yliopisto. Tulosten arvioidaan valmistuvan Q4/2024.


Täältä näet kaikki tutkimukset, joissa WellO2 on ollut mukana:

https://scholar.google.com/scholar?q=wello2&hl=en&as_sdt=0,5