WellO2 Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §, Tietosuoja-asetus 2016/679 (EY)).
(seloste päivitetty 25.9.2023)

1. Rekisterinpitäjä

WellO2 Oy
Y-tunnus: 1627355-6
Verstaankatu 5 A 3, 33100 Tampere
Puhelin: 010 5837 966 (hinta 8,4 snt/min)

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Arja Ahvenniemi / Petri Remes
WellO2 Oy
Puhelin: 010 5837 966 (hinta 8,4 snt/min)
Sähköposti: info@wello2.com

3. Rekisterin nimi

WellO2 Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”WellO2:n asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Kohdennettu digitaalinen mainonta, tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, toiminnan kehittäminen, tutkimusten toteuttaminen sekä tiedottaminen mm. uutiskirjeen muodossa.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Verkkovierailun aikana jäävä tieto mm. IP-osoite.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/ 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme Facebookin, Googlen, LinkedInin ja Twitterin palveluja. Heidän käyttämät palvelimet voivat sijaita EU:n ulkopuolella. Käyttäjä voi tutustua kunkin yhteisöpalvelun ehtoihin heidän omilla sivuillaan.

9. Rekisterin suojauksien periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja pääsy niihin on rajoitettu.

Sähköinen aineisto
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus poistaa tai korjata itseään koskevia muita kuin lakiin perustuvia tietoja.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.