Kuvassa henkilö makaa sängyllä CPAP-maski kasvoillaan.

Täysin uusi hoitomuoto uniapneaan – tutkittavien oireet vähenivät merkittävästi

2024 , uniapnea , uutiset

Turun yliopistossa meneillään olevan tutkimuksen alustavien tulosten mukaan WellO2-harjoittelulla on lupaavia tuloksia unenapnean oireiden merkittävässä vähentämisessä. Lisäksi tutkimukseen osallistujat raportoivat kuorsauksen vähentyneen.

Vaikutus saatiin aikaan nielun lihasvoimaa parantavalla ja hengitysteitä kostuttavalla kotikäyttöisellä WellO2-laitteella. Vaikutus perustuu siihen, että vahvemmat lihakset ylähengitysteissä pitävät hengitystiet paremmin auki ja saattavat välillisesti vaikuttaa hengityksen säätelymekanismeihin. Tutkimuksen tulos on uusi ja se antaa viitteitä siitä, että WellO2-laitteen avulla ahtauttavaa uniapneaa voidaan parantaa. Uniapneaan ei ole aikaisemmin ollut parantavaa laite- tai lääkehoitoa.

Turun yliopiston tekemässä tutkimuksessa obstruktiivista eli ahtauttavaa uniapneaa sairastavat henkilöt käyttivät WellO2-laitetta kotona kolmen kuukauden ajan. Tutkittavien hengityslihasvoima kasvoi, yönaikaiset hengityskatkokset vähenivät, unen laatu parani ja unettomuus väheni. Tämän lisäksi tutkittavat raportoivat psyykkisen kuormittuneisuutensa vähentyneen, QHQ-12-elämänlaatu kyselyn perusteella. Mielenkiintoista tutkimuksen tuloksissa oli myös, että tutkittavien PEF eli ulosvirtauksen huippuarvo parani. PEF-arvoa seurataan tyypillisesti erilaisten keuhkosairauksien hoidossa.

TUTUSTU WELLO2-LAITTEESEEN


Koko tutkimukseen rekrytoitiin alun perin 60 lievää tai keskivaikeaa uniapneaa sairastavaa henkilöä, jotka lähetettiin Turun yliopistolliseen keskussairaalan CPAP-hoidon aloituksen arviointia varten. Tutkimuksesta julkaistiin juuri väliraportti pohjoismaisessa keuhkoalan kongressissa (Nordic Lung Congress 2024) Helsingissä keskiviikkona 5.6.2024.

Väliraportissa oli mukana 25 tutkittavaa. Tutkittavat harjoittelivat WellO2-laitteella kaksi kertaa päivässä kolmen kuukauden ajan. Yksi harjoituskerta sisälsi 30 ulos- ja sisäänhengitystä. WellO2-laitteen hengitysvastusta voidaan säätää, ja se säädettiin tutkittavilla 30 %:n tasolle heidän maksimivoimastaan. Tutkittaville tehtiin laaja unitutkimus (PSG) Turun Yliopiston unitutkimuskeskuksessa ennen ja jälkeen harjoittelujakson.

Tutkittavat raportoivat WellO2-harjoittelun vaikuttaneen myös kuorsaukseen. Tutkija Usame Al-Rammahi kertoo:

”Kuorsausoire oli mielenkiintoinen löydös. Kuorsauksen väistymisestä raportoi moni tutkittavista, joten voidaan päätellä, että nielun lihasvoiman lisääntyminen ja lämmin höyry vaikuttavat kuorsausoireeseen.”

Aiemmin astmaa sairastavilla tehdyssä tutkimuksessa kuorsausoire väheni tilastollisesti merkitsevästi kuukauden WellO2-harjoittelun jälkeen

Uniapnea on voimakkaasti lisääntyvä sairaus, ja siitä karsii noin miljardi ihmistä maailmassa.² Uniapnean oireita hoidetaan CPAP-laitteen ylipaineella, hammaskiskoilla, asentohoidolla tai elämäntapamuutoksilla. CPAP-hoito on uniapnean yleisin hoitomuoto, mutta noin kolmasosa ei sopeudu hoitoon.

Tämä uusi tutkimus ennakoi, että uniapneaa voidaan parantaa nielun lihasvoimaa parantavalla ja hengitysteitä kostuttavalla kotikäyttöisellä WellO2-laitteella. Lisäksi tulosten perusteella voidaan olettaa, että laitteen säännöllisestä käytöstä hyötyvät myös ne, joilla on muita uniongelmia tai joiden uloshengityksen huippuvirtaus on heikentynyt.

LUE LISÄÄ WELLO2-LAITTEESTA


Mikä uniapnea?

  • Unihäiriö, joka aiheuttaa toistuvia hengityskatkoksia unen aikana.
  • Vaikuttaa yli 100 miljoonaan ihmiseen maailmanlaajuisesti.³ ⁴
  • Uniapnean oireita ovat mm. äänekäs kuorsaus, hengityskatkokset ja päiväväsymys.
  • Hoitamattomana voi johtaa korkeaan verenpaineeseen, sydänongelmiin, diabetekseen ja kuolemaan.


Lisätietoja:


Katri Lindberg
Tuotepäällikkö, sairaanhoitaja (YAMK), WellO2
katri.lindberg@wello2.com

Tuomas Mattelmäki
Toimitusjohtaja, WellO2
tuomas.mattelmaki@wello2.com

Usame Al-Rammahi
Väitöskirjatutkija, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia
Turun yliopisto
t09ualra@utu.fi 


Lähteet:

¹Kuronen, Heinijoki, Sovijärvi (2023) Effects of low workload respiratory training with steam inhalation on lung function in stable asthma: A controlled clinical study (Journal of Clinical Physiology and Functional Imaging) Tutkimus luettavissa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cpf.12856

²The Lancet - Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(19)30198-5/abstract

³Benjafield et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respiratory Medicine http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5.

⁴ Resmed – Kaikki uniapneasta >>

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.