EU:n kehittämisavustus vauhdittamaan WellO2:n liiketoiminnan kasvua

EU:n kehittämisavustus vauhdittamaan WellO2:n liiketoiminnan kasvua

2023 , uutiset

WellO2 Oy on saanut EU-hankerahoitusta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tueksi. ELY myönsi rahoituksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain (758/2021) nojalla. 

WellO2 Oy:n hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti liiketoimintakonseptia, joka perustuu datan ja laiteinnovaation hyödyntämiseen hengitysterveyden johtavana asiantuntijana. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2022–31.3.2025.

ELY myönsi EU-rahoitusta, koska hankkeella on valtava kansainvälinen potentiaali ja se auttaa parantamaan WellO2 Oy:n pitkän aikavälin kilpailukykyä kehittämällä liiketoimintamallia ja tuotteita sekä kansainvälistymisvalmiuksia. 

Rahoituksen käyttö kohdistuu kolmeen työpakettiin: kokonaisvaltaisen hengityshyvinvoinnin liiketoimintamallin, datamallin sekä lääkinnällisen laitteen kehittämiseen. 

Hankerahoitus auttaa yritystä kehittämään kasvuedellytyksiään ja laajentamaan liiketoimintaansa kansainvälisesti. WellO2 Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mattelmäen mukaan sitä, miten ratkaiseva vaikutus ihmisen hengityskunnolla on terveyteen ja suorituskykyyn, ei ole laajasti ymmärretty. WellO2 tarjoaa patentoidun keinon, jolla jokainen voi helposti kotona mitata ja parantaa hengityskuntoaan. Hengityskunnon kohentumisella voidaan saavuttaa merkittäviä myönteisiä vaikutuksia elämänlaatuun sekä laajasti kansanterveyteen ja terveydenhuollon kantokykyyn.

Europpan unionin osarahoittama

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.